Tarieven

Tarieven

Dieetadvisering

Vergoeding

Dieetadvisering zit voor 3 uur in het basispakket van uw zorgverzekeraar. Het is mogelijk, dat u via uw aanvullende verzekering recht hebt op een extra vergoeding bovenop uw basisverzekering. U dient hiervoor uw polis te raadplegen. Zit u in de Zorgketen (DM, CVRM, COPD) dan heeft u recht op 4 uur dieetadvisering. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen is vaak een verwijsbrief van uw (huis)arts, tandarts of specialist vereist. De uren die buiten uw vergoeding vallen, kunt u mogelijk in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting.

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door de betreffende zorgverzekeraar. Mocht u zonder verwijsbrief komen, dan geldt er een basistarief van €15,00 per kwartier.

Verhindering

Bij verhindering dient een afspraak minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, dit kan zowel persoonlijk, telefonisch als per e-mail. Mocht dit worden nagelaten, dan brengt de praktijk de kosten in rekening.